Tycho Brahe og brygger Hoffmeier fra Stevns

Tycho Brahe har været gravet op og er nu lagt i graven igen. Forskerne kan ikke garantere, at de ikke vil grave ham op igen. Sidst han blev gravet op var i 1901. Der er sikkert ikke så mange der ved, at bryggeren fra Bryggeriet Stevns “mødte ham” dengang, og faktisk medbragte et stykke af hans ligklæde som “relikvi” tilbage til Danmark. Ligklædet blev i 1931 overdraget til Den astronomisk-historiske Samling i Rundetaarn, gad vide hvor den samling findes i dag?

Ved overdragelsen skrev brygger Hoffmeyer følgende:

“Storehedinge 10 – 6 – 31

Hr Borgmester Kaper

Med Post har jeg i dag tilladt mig at sende til Hr. Borgmesteren en Relikvi efter Tyge Brahe. Min afdøde gamle Ven Rektor Otterstrøm og jeg kom til Teinkirken faa Dage efter at Graven var bleven aabnet. Vi saa Kraniet, der var anbragt under Glas. Ved Siden deraf fandtes et mindre og i høj Grad medtaget Stykke af Ligkjortelen. Den gjorde Indtryk af at være fremstillet af Silke med Mønster af Egeløv. Kirketjeneren tilbød os, sikkert i Haab om Drikkepenge et stykke deraf, og det er det, jeg har tilladt mig at sende Hr. Borgmesteren, idet jeg beder Dem venligst have Ulejligheden med at lade det anbringe paa rette Plads. Faa dage efter vi havde været i Prag læste vi i Aviserne at Kirkens Myndigheder havde standset Kirketjeneren i hans besynderlige Trafik, og der var kun faa, der havde faaet udleveret disse Stumper af Kjortelen, men det var aabenbart, at der ikke forelaa noget Falsum.

Jeg beder Hr Borgmesteren ikke tage mig denne Henvendelse ilde op, jeg har paa Fornemmelsen, De ikke er ked deraf, men vil drage Omsorg for, at Tyge Brahes Relikvi kommer i mere passende Eje end hos Deres ærbødige

(underskrevet) H Hoffmeyer”

Nedenunder er tilføjet med håndskrift:

“Hr Kurator Mortensen, Bestyrer af Samlingen på Rundetårn. Hermed følger den omtalte “Relikvi”, som De vist bør modtage og derfor på Musæets, egne og Borgmesterens Vegne bør skrive en Tak til Hr. Hoffmeyer for. Med venlig Hilsen Deres EK”

Brudstykke af Tycho Brahes Ligklædning fra Gravåbningen i Prag 1901. Gave fra Brygger Hoffmeyer Storehedinge.

Stofstykket er monteret i en ramme og ægtheden er dokumenteret ved to underskrifter, giveren, brygger Hoffmeyers, og Rektor Otterstrøms.

Bryggeriet Stevns – fotografi fra 1927. Jeg gætter på at det er H. F. Hoffmeyer stående til venstre for den store tønde.

Bryggeriet Stevns havde en omskiftelig tilværelse og var under H. F Hoffmeier’s ledelse i 47 år, og det har sikkert været en uddannelsestur han har været på i Prag, tilbage i 1901. Vi skal da også lige have en etiket fra Bryggeriet Stevns:

Kilde: Rundetårn og Stevnsbladet samt netetiket

Reklamer

Om pitazen

kontakt mig på flemming@pitazen.com
Dette indlæg blev udgivet i Alle indlæg. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s